วันที่ 23 มีนาคม 2565

กิจกรรม Cooking Day

ฝึกการใช้ประสาทสัมผัสผ่านการทำอาหาร อย่างสนุกสนาน เช่น การผสมแป้งและส่วนผสมอื่นๆ จนได้ขนมครกที่แสนอร่อย การทำ Waffle และการทำ Bar B Q ต่างๆ ฝึกสมาธิและเสริมสร้าง พัฒนาการทางด้านอารมณ์ (EQ) กับงานประดิษฐ์ Bar BQ แสนสวย มีผลงานประดิษฐ์น่ารักๆกลับบ้าน พร้อมกับขนมฝีมือลูกๆ อันน่าภาคภูมิใจ