วันที่ 28 เมษายน 2565

กิจกรรม Art Camp "Rainbow"

สนุกสนานกับกิจกรรมสายรุ้งทั้งวิทย์เเละศิลป์ เรียนรู้การเกิด Rainbow ทดลองการสร้างสายรุ้งจำลอง ประดิษฐ์กิจกรรมสายรุ้งเเสนสวย ฝึกประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือเเละตา ด้วยการสร้างสวนหินสีรุ้ง ตกเเต่งด้วยหินหลากสีเเละเซรามิกปูนปั้น ฝึกการทำงานเป็นทีม สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ ฝึกประสาทสัมผัสผ่านกิจกรรม Rainbow Salt Drawing Tray ด้วยการหยดสีบนเกลือ เเละได้ฝึกวาดรูปหรรือขีดเขียนตัวอักษรบนเกลือ