บรรยากาศนิทรรศการโครงงาน 2560 วันที่ 13 - 14 กันยายน 2560