Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04 Slider 05

News Updated

 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ สัปดาห์ที่ 16 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ สัปดาห์ที่ 15 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนชดเชยกิจกรรมภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ สัปดาห์ที่ 14 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ สัปดาห์ที่ 13 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ สัปดาห์ที่ 12 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ สัปดาห์ที่ 11 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ สัปดาห์ที่ 10 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนชดเชยกิจกรรมภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ สัปดาห์ที่ 9 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ สัปดาห์ที่ 8 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ สัปดาห์ที่ 7 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนชดเชยกิจกรรมภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ สัปดาห์ที่ 6 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ สัปดาห์ที่ 5 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ สัปดาห์ที่ 4 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ สัปดาห์ที่ 3 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ สัปดาห์ที่ 2 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ สัปดาห์ที่ 1 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศที่ลูกๆหมุนเวียนมาเข้า Class ภาษาอังกฤษทุกวัน ชมภาพ
 • ภาพบรรยาศเปิดเทอมใหม่ปี 2559 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศปฐมนิเทศผู้ปกครองปี 2559 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันไหว้ครู ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศกิจกรรม Yoyoland ชมภาพ
 • ภาพบรรยาศกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่เเละเบ็นโบ๊ท ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันศุกร์ จาก Centrum Fruity ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการลงนามMOU กับ สน.ภาษีเจริญ ในโครงการ"อย่าลืมเด็กในรถท่าน" ชมภาพ
 • ภาพการตรวจสุขภาพนักเรียนยามเช้าก่อนเข้าห้องเรียน ชมภาพ
 • ภาพโครงการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากนักเรียนอายุ 3 - 4 ปี ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการจัดโครงงานเรื่องตลาด ห้อง K2 Poppy ชมภาพ
 • ภาพหนังสือใหม่จากงาน Big Bad Wolf ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันศุกร์กับ Ovaltine Smart ชมภาพ
 • วันที่ 4-7 กรกฎาคม 59 ถ่ายภาพนักเรียน ประจำปี 2559 จาก U Smile Kids รายละเอียดคลิก
 • วันที่ 15 กรกฎาคม 59 กิจกรรมวันเข้าพรรษา... ชมภาพ
 • วันที่ 21 กรกฎาคม 59 กิจกรรมฟันสะอาด เเข็งเเรง แปรงสนุกกับ D- Nee ชมภาพ
 • วันที่ 29 กรกฎาคม 59 รพ.เกษมราษฏร์บางเเคเเนะนำความรู้-การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ชมภาพ
 • วันที่ 5 สิงหาคม 59 หยุดเรียน 1 วันเนื่องจาก Big Cleaning Day ฆ่าเชื้อโรคมือเท้าปาก จากสนง.เขตภาษีเจริญ ชมภาพ
 • วันที่ 8-26 สิงหาคม 59 กิจกรรมทัศนศึกษาตามโครงงาน
 • วันที่ 11 สิงหาคม 59 กิจกรรมวันเเม่ ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศงาน"มหัศจรรย์เมืองนิทาน" ณ ห้างซีคอนบางเเค ชมภาพ
 • วันที่ 14 - 15 กันยายน 59 นิทรรศการโครงงาน ชมภาพ
 • วันที่ 27 -28 กันยายน 59 ทดสอบเตรียมความพร้อมนักเรียน 1 ชั้น อ.1 - อ.3
 • วันที่ 29 กันยายน 59 กิจกรรม Family Trip
 • วันที่ 30 กันยายน 59 กิจกรรม Half Day Party
 • วันที่ 5 - 26 ตุลาคม 59 Fun October Course
 • วันที่ 24 ตุลาคม 59 หยุดชดเชยวันปิยมหาราช
 • วันที่ 1 พ.ย. 59 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/59
 • วันที่ 2 ธ.ค.59 กิจกรรมวันพ่อ
 • วันที่ 5 ธ.ค.59 หยุดวันพ่อเเห่งชาติ
 • วันที่ 12 ธ.ค.59 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
 • วันที่ 16 ธ.ค.59 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนนอกสถานที่ (K.3)
 • วันที่ 23 ธ.ค.59 กิจกรรมวันคริสมาสต์
 • วันที่ 29 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันปีใหม่
 • วันที่ 30 ธ.ค.- 3 ม.ค.60 หยุดวันปีใหม่
 • วันที่ 13 ม.ค.60 กิจกรรมวันเด็ก
 • วันที่ 17 ม.ค.60 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ครั้งที่ 2/259
 • วันที่ 21 ม.ค.60 Darawee Kids Show 2017 at Seacon Bangkae
 • วันที่ 6-7 ก.พ.60 ทดสอบเตรียมความพร้อมนักเรียน 1 ชั้น อ.1 - อ.3
 • วันที่ 2 มี.ค.60 Half Day Party
 • วันที่ 4 มี.ค.60 Graduation Party 2016