Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04 Slider 05

News Updated

 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ Fun October Course'16 week 3 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ Fun October Course'16 week 2 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ Fun October Course'16 week 1 ชมภาพ
 • วันที่ 29 กันยายน 59 กิจกรรม Family Trip ชมภาพ
 • วันที่ 5 - 26 ตุลาคม 59 Fun October Course
 • วันที่ 21 ตุลาคม 59 กิจกรรม I want to be โยโย่เเลนด์ ซีคอนบางเเค ชมภาพ
 • วันที่ 26 ตุลาคม 59 กิจกรรม English is Fun ชมภาพ
 • วันที่ 1 พ.ย. 59 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/59
 • วันที่ 2 ธ.ค.59 กิจกรรมวันพ่อ
 • วันที่ 5 ธ.ค.59 หยุดวันพ่อเเห่งชาติ
 • วันที่ 12 ธ.ค.59 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
 • วันที่ 16 ธ.ค.59 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนนอกสถานที่ (K.3)
 • วันที่ 23 ธ.ค.59 กิจกรรมวันคริสมาสต์
 • วันที่ 29 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันปีใหม่
 • วันที่ 30 ธ.ค.- 3 ม.ค.60 หยุดวันปีใหม่
 • วันที่ 13 ม.ค.60 กิจกรรมวันเด็ก
 • วันที่ 17 ม.ค.60 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ครั้งที่ 2/259
 • วันที่ 21 ม.ค.60 Darawee Kids Show 2017 at Seacon Bangkae
 • วันที่ 6-7 ก.พ.60 ทดสอบเตรียมความพร้อมนักเรียน 1 ชั้น อ.1 - อ.3
 • วันที่ 2 มี.ค.60 Half Day Party
 • วันที่ 4 มี.ค.60 Graduation Party 2016