Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04 Slider 05

News Updated

 • Darawee Home-Based Learning Program รายละเอียด
 • ตารางเรียน Home - Based Learning คลิก
 • 1 ก.ค.63 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 รายละเอียดการเรียนHBLช่วงก่อนเปิดเรียน คลิก
 • ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน Platform Home Based Learning (HBL) ชมภาพ
 • ภาพการเรียน Home Base Learning (HBL) จากที่บ้าน ชมภาพ
 • ภาพสื่อการเรียนการสอน Home Base Learning ชมภาพ

*******************************************************************************

 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/19 week 15 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/19 week 14 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/19 week 13 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/19 week 12 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/19 week 11 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/19 week 10 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/19 week 9 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/19 week 8 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/19 week 7 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/19 week 6 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/19 week 5 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/19 week 4 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/19 week 3 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/19 week 2 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/19 week 1 ชมภาพ
 • วันที่ 10 ม.ค.63 กิจกรรมวันเด็ก ชมภาพ
 • วันที่ 12 ม.ค.63 ภาพบรรยากาศงานเเสดงวันเด็กดี @ ซีคอนบางเเค ชมภาพ
 • วันที่ 4 ธ.ค.62 กิจกรรมวันพ่อเเห่งชาติ ชมภาพ
 • กิจกรรมภาษาอังกฤษ Fun October 2019 Week 1 ชมภาพ
 • กิจกรรมภาษาอังกฤษ Fun October 2019 Week 2 ชมภาพ
 • กิจกรรมภาษาอังกฤษ Fun October 2019 Week 3 ชมภาพ
 • English Camp 2019 ชมภาพ
 • School Trip @ Kiz Venture Park ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/19 week 16 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/19 week 15 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/19 week 14 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/19 week 13 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/19 week 12 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/19 week 11 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/19 week 10 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/19 week 9 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/19 week 8 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/19 week 7 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/19 week 6 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/19 week 5 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/19 week 4 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/19 week 3 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/19 week 2 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/19 week 1 ชมภาพ
 • วันที่ 11-12ก.ย.62 นิทรรศการ PROJECT APPROACH ชมภาพ
 • วันที่ 15 ก.ย.62 นิทรรศการ PROJECT APPROACH (K.3) ณ ซีคอนบางเเค ชั้น 4 ชมภาพ
 • วันที่ 27 ก.ย.62 Family Trip ชมภาพ
 • วันที่ 20 มิ.ย.62 กิจกรรมวันไหว้ครู ชมภาพ
 • วันที่ 12 ก.ค.62 กิจกรรมวันเข้าพรรษา ชมภาพ
 • วันที่ 26 ก.ค.62 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ชมภาพ
 • วันที่ 9 ส.ค.62 กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ Summer week 6 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ Summer week 5 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ Summer week 4 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ Summer week 3 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ Summer week 2 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ Summer week 1 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศ Summer English Camp ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศประชุมผู้ปกครอง K.3 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศประชุมผู้ปกครองชั้น(N,PK,K.1)08.00-11.00น. ชมภาพ

*******************************************************************************

 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 week16 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 week15 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 week14 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 week13 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 week12 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 week11 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 week10 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 week9 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 week8 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 week7 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 week6 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 week5 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 week4 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 week3 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 week2 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 week1 ชมภาพ
 • เเนวทางการดูเเลเเละป้องกันนร.จากวิกฤตฝุ่นละออง PM 2.5 รายละเอียด
 • วันที่ 10 ม.ค.62 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ชมภาพ
 • วันที่ 20 ม.ค.62 Darawee Kids Show at Seacon Bangkae (PK,K.1,K.2) ชมภาพ
 • วันที่ 25 ธ.ค.61 กิจกรรมวันคริสมาสต์ ชมภาพ
 • วันที่ 27 ธ.ค.61 กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ Fun October Course Week 3/18 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ Fun October Course Week 2/18 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ Fun October Course Week 1/18 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันศุกร์ @ Yoyo Land บางเเค ชมภาพ
 • ภาพกิจกรรม English Camp ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week16/18 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week15/18 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week14/18 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week13/18 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week12/18 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week11/18 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week10/18 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week9/18 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week8/18 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week7/18 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week6/18 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week5/18 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week4/18 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week3/18 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week2/18 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week1/18 ชมภาพ
 • วันที่ 27 ก.ย.61 Half Day Party ชมภาพ
 • วันที่ 28 ก.ย.61 Family Trip 2018 ชมภาพ
 • วันที่ 12 - 13 ก.ย.61 นิทรรศการโครงงาน ชมภาพ
 • วันที่ 16 ก.ย.61 นิทรรศการโครงงาน (K.3) ณ ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางเเค ชมภาพ
 • วันที่ 3 ส.ค.61 กิจกรรมธรรมะเพื่อเจ้าตัวน้อย ระดับชั้น K.2 ชมภาพ
 • วันที่ 10 ส.ค.61 กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ ชมภาพ
 • วันที่ 25 ก.ค.61 กิจกรรมวันเข้าพรรษา ชมภาพ
 • ภาพบรรยาศการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จากรพ.สมิติเวชธนบุรี ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันศุกร์กับ Pedia Sure ชมภาพ
 • วันที่ 21 มิ.ย.61 กิจกรรมวันไหว้ครู ชมภาพ
 • วันที่ 1 มิ.ย.61 ภาพบรรยากาศกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ปี61 ชมภาพ
 • วันที่ 5 มิ.ย.61 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำภาคเรียนที่1/61 ชมภาพ
 • วันที่ 11 - 12 พ.ค.61 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น Nursery / PK / K1 ชมภาพ
 • วันที่ 14 - 15 พ.ค.61 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 (N / PK/K1)ชมภาพ
 • วันที่ 23 พ.ค.61 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล 2 เวลา (09.00-11.00) ชมภาพ
 • วันที่ 5 เม.ย.61 กิจกรรมวันสงกรานต์ ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ Summer 2018 week6 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ Summer 2018 week5 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ Summer 2018 week4 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ Summer 2018 week3 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ Summer 2018 week2 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ Summer 2018 week1 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนชดเชยกิจกรรมภาษาอังกฤษ ประจำเดือน ก.พ.61 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ เทอม 2 week16 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ เทอม 2 week15 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนชดเชยกิจกรรมภาษาอังกฤษ ประจำเดือน ม.ค.61 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ เทอม 2 week14 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ เทอม 2 week13 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ เทอม 2 week12 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ เทอม 2 week11 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ เทอม 2 week10 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ เทอม 2 week9 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ เทอม 2 week8 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนชดเชยกิจกรรมภาษาอังกฤษ ประจำเดือน พ.ย.60 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ เทอม 2 week7 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ เทอม 2 week6 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ เทอม 2 week5 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ เทอม 2 week4 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ เทอม 2 week3 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ เทอม 2 week2 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ เทอม 2 week1 ชมภาพ

*********************************************************

 • โรงเรียนอนุบาลดารวีขอเเสดงความยินดีกับนักเรียน จำนวน 15 คน ที่สอบผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมคณิตศาสตร์ปฐมวัยเทียบเคียงมาตรฐานสากล (English Version) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยสถาบันรับรองทางคณิตศาสตร์เเห่งประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันเสาร์ที่ 3ก.พ.61
 • กิจกรรมวันศุกร์กับ YOYO Land ชมภาพ
 • Darawee English Camp 2017 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศกิจกรรมภาษาอังกฤษ Fun October Course 2017 week1 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศกิจกรรมภาษาอังกฤษ Fun October Course 2017 week2 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศกิจกรรมภาษาอังกฤษ Fun October Course 2017 week3 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week16 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week15 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week14 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week13 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week12 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week11 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week10 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week9 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week8 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week7 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week6 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week5 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week4 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week3 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week2 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week 1 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศ one day filed trip ระดับชั้น K.2 - k.3 ณ Dinosaur Planet ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศ one day filed trip ระดับชั้น K.1 ณ Blue Monkey ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมศิลปะ Summer 2017 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมโยคะ Summer 2017 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรม Cooking Summer 2017 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนชดเชยกิจกรรมภาษาอังกฤษ Summer 2017 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ Summer 6 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ Summer 5 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ Summer 4 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ Summer 3 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ Summer 2 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ Summer 1 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 16 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 15 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 14 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 13 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 12 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 11 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 10 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 9 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 8 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 7 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 6 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 5 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 4 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 3 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 2 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 1 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการรับรางวัลการประกวดวาดภาพบริษัท นานดี อินเตอร์เทรด จำกัด ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงเเละการอพยพหนีไฟ ชมภาพ
 • วันที่ 21 ม.ค.60 Darawee Kids Show 2017 at Seacon Bangkae ชมภาพ
 • วันที่ 27 ม.ค.60 กิจกรรมวันศุกร์กับเอนฟาโกร เอพลัส ชมภาพ
 • วันที่ 24 ก.พ.60 กิจกรรมวันศุกร์กับ Dinosaur Planet ชมภาพ
 • โรงเรียนขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านคณิตศาสตร์ปฐมวัยเทียบเคียงมาตรฐานสากล (English Version) ประจำปีการศึกษา 2559 โดยสถาบันรับรองทางคณิตศาสตร์เเห่งประเทศญี่ปุ่น จำนวน 13 คน
 • วันที่ 25 มี.ค.60 ประชุมผู้ปกครองชั้น K.3 ชมภาพ
 • วันที่ 7 เม.ย.60 กิจกรรมวันสงกรานต์ ชมภาพ
 • วันที่ 13 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองชั้น N,Pre Kid ,K.1 เวลา (09.00-11.00) ชมภาพ
 • วันที่ 15 - 16 พ.ค.60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 (ระดับชั้น N,Pre Kid ,K.1) ชมภาพ
 • วันที่ 17 พ.ค.60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 (ทุกระดับชั้น)
 • วันที่ 24 พ.ค.60 ประชุมผู้ปกครองระชั้นอนุบาล 2 (09.00-11.00) ชมภาพ
 • วันที่ 2 มิ.ย.60 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ชมภาพ
 • ภาพกิจกรรมวันประจำวันศุกรที่ 9/6/60 ชมภาพ
 • ภาพกิจกรรมหนูน้อยหรรษา12/6/60 ชมภาพ
 • ภาพกิจกรรมหนูน้อยหรรษา9/6/60 ชมภาพ
 • ภาพกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำภาคเรียนที่ 1 ชมภาพ
 • ภาพกิจกรรมหนูน้อยหรรษา 20/6/60 ชมภาพ
 • ภาพกิจกรรมประจำวันศุกรที่ 23/6/60 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการฉีควัคซีนไข้หวัดใหญ่ จากโรงพยาบาลนครธน ชมภาพ
 • วันที่ 15 มิ.ย.60 กิจกรรมวันไหว้ครู ชมภาพ
 • ภาพกิจกรรมหนูน้อยหรรษา 6/7/60 ชมภาพ
 • ภาพกิจกรรมหนูน้อยหรรษา 28/6/60 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันเข้าพรรษา ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันศุกร์ 14/07/2560 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกจากรพ.เกษมราษฎร์ บางเเค ชมภาพ
 • ภาพกิจกรรมวันศุกร์กับโฟมล้างมือคิเรอิ คิเรอิ แบรนด์ ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศกิจกรรมธรรมะเพื่อเจ้าตัวน้อย ณ ยุวพุทธิกสมาคม ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ชมภาพ
 • วันที่ 11 ส.ค.60 กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ ชมภาพ
 • ภาพกิจกรรมวันศุกร์กับ Ovaltine Smart ชมภาพ
 • วันที่ 13 -14 ก.ย.60 นิทรรศการโครงงาน ชมภาพ
 • วันที่ 15 กันยายน 60 กิจกรรมวันศุกร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ชมภาพ
 • วันที่ 29 ก.ย.60 Family Trip 2017 ชมภาพ
 • วันที่ 3 พ.ย.60 กิจกรรมวันลอยกระทง ชมภาพ
 • วันที่ 17 พ.ย.60 กิจกรรมวันศุกร์กับPangpond ชมภาพ
 • วันที่ 4 ธ.ค.60 กิจกรรมวันพ่อเเห่งชาติ ชมภาพ
 • วันที่ 15 ธ.ค.60 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชุน(K.3) ชมภาพ
 • วันที่ 15 ธ.ค.60 กิจกรรมวันศุกร์กับวิคตอเรีย การ์เด้นสชมภาพ
 • วันที่ 25 ธ.ค.60 กิจกรรมวันคริสมาสต์ ชมภาพ
 • วันที่ 28 ธ.ค.60 กิจกรรมวันปีใหม่ ชมภาพ
 • วันที่ 12 ม.ค.61 กิจกรรมวันเด็ก ชมภาพ
 • วันที่ 21 ม.ค.61 Darawee Kids Show at Seacon Bang Kae ชมภาพ
 • วันที่ 26 ม.ค.61 กิจกรรมวันศุกร์กับ DG นมเเพะ ชมภาพ
 • วันที่ 9 ก.พ.61 กิจกรรมวันศุกร์กับ PlayDoh ชมภาพ
 • วันที่ 14 ก.พ.61 กิจกรรมบ้านสีขาว ชมภาพ